Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13, zdaniem TS, należy interpretować w ten sposób, że warunek umowny dotyczący pozaodsetkowych kosztów kredytu, który określa ten koszt poniżej...

Prawo do odszkodowania w walucie krajowej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że rozporządzenie Nr 261/2004, a w szczególności jego art. 7 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że pasażer, którego lot został odwołany lub doznał dużego opóźnienia, lub jego...

Kompensata dla ofiar przestępstw umyślnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/80 należy interpretować w ten sposób, iż ryczałtowego odszkodowania przyznanego ofiarom przestępstwa związanego z użyciem przemocy na tle seksualnym w...

Nieuczciwe praktyki handlowe zagranicznych przedsiębiorstw

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 1 ust. 1 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy dokonywać w ten sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcie „sprawy cywilne i handlowe” obejmuje spory między organami państwa...

Wybór sądu i prawa właściwego dla dziedziczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 4, 5, 7, 22 i 83 ust. 2 i 4 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że wola spadkodawcy oraz umowa między osobami, które mogłyby zostać powołane do...

Utrata zarejestrowanego bagażu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 2 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że kwotę odszkodowania należną pasażerowi, którego zarejestrowany bagaż nieobjęty...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941