Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, iż warunki umowy kredytu, przewidujące, że waluta obca jest walutą rozliczeniową, a euro jest walutą spłaty, i...

Publiczny dostęp do danych o punktach karnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona temu, aby Trybunał Konstytucyjny państwa członkowskiego, do którego wniesiono skargę na...

Pojęcie „konsument”

Ewa Skibińska

TS orzekł, że ochrona przewidziana w dyrektywie 93/13 przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego...

Brak jurysdykcji polskich sądów

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się centrum interesów życiowych osoby podnoszącej naruszenie...

Sankcje wobec kredytodawcy

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 23 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że badanie, czy sankcje – zgodnie z tym co przewidziano w tym przepisie – mają skuteczny, proporcjonalny i odstraszający...

Czerwona nota Interpolu a zasada ne bis in idem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał (wielka izba) orzekł, że przepisy dyrektywy 2016/680 w zw. z art. 54 KWUS i z art. 50 KPP należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przetwarzaniu danych osobowych...

Kolejny wniosek o azyl

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 33 ust. 2 lit. d) w zw. z art. 2 lit. q) dyrektywy 2013/32 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070