Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Uprawnienie do wniesienia skargi

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 37 ust. 11 dyrektywy 2009/72 należy interpretować w ten sposób, że organ regulacyjny nie może odrzucić skargi wniesionej przez odbiorcę końcowego na operatora systemu przesyłowego...

Legitymacja do wytoczenia powództwa alimentacyjnego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że instytucja publiczna dochodząca w drodze powództwa regresowego zwrotu kwot wypłaconych tytułem alimentów na rzecz wierzyciela alimentacyjnego, w którego prawa wstąpiła względem dłużnika...

Krótkoterminowy wynajem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które ustanawia system uzależniający prowadzenie...

Limit akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który przewiduje wynoszący 5% limit udziałów w kapitale spółki inwestycyjnej, jeżeli ten...

Zakres odpowiedzialności przewoźnika lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że rozporządzenie Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że przewoźnik lotniczy, który na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia zapewnił zakwaterowanie w hotelu...

Wielokrotny, krótkoterminowy wynajem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które ustanawia system uzależniający prowadzenie...

Równe traktowanie w Internecie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 rozporządzenia 2015/2120 należy interpretować w ten sposób, iż oferty pakietowe stosowane przez dostawcę usług dostępu do Internetu w drodze umów zawieranych z użytkownikami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941