Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Jurysdykcja w sprawach usług lotniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że w kontekście lotu, który charakteryzuje dokonanie pojedynczej potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy obejmującej kilka odcinków lotu, art. 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia...

Prawo pobytu małżonka obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 20 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stosunek zależności mogący uzasadniać przyznanie pochodnego prawa pobytu na podstawie tego postanowienia nie istnieje wyłącznie z...

Odpowiedzialność osób prawnych za wykroczenie

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że decyzję ramową należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada ona na sąd państwa członkowskiego obowiązku odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z art. 9...

Wprowadzające w błąd opakowanie suplementu diety

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 3 rozporządzenia Nr 1924/2006 należy interpretować w ten sposób, że odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści wynikających ze stosowania składnika odżywczego lub...

Znaki towarowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć,...

Niezależność adwokata lub radcy prawnego

Ewa Skibińska (oprac.)

Z orzecznictwa TS wynika, że za wystarczająco niezależnego od osoby prawnej, którą reprezentuje dany adwokat lub radca prawny, nie może zostać uznany adwokat lub radca prawny posiadający znaczne...

Usługi społeczeństwa informacyjnego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż art. 3 ust. 4 lit. b) tiret drugie dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że jednostka może w ramach postępowania karnego obejmującego powództwo adhezyjne sprzeciwić...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863