Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. h) i art. 7 lit. a) dyrektywy 95/46, a także art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO należy interpretować w ten sposób, iż to do administratora danych należy wykazanie, że...

Transgraniczne leczenie ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 6 lit. d) dyrektywy 2011/24 w zw. z art. 21 ust. 1 Karty należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie...

Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. c) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż na przewidziany w tym przepisie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy można powołać się przeciwko konsumentowi,...

Pozwolenie na przywóz równoległy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 34 i 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwiają się one temu, aby właściwy organ pierwszego państwa członkowskiego odmawiał zatwierdzenia zmian informacji i...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 27 ust. 2 i 3 decyzji ramowej 2002/584 trzeba interpretować w ten sposób, iż zasada specjalności, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, nie stoi na przeszkodzie środkowi...

Pokrycie kosztów zagranicznego leczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że: art. 56 TFUE i art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 2011/24 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które wyklucza – w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941