Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Prawa wynikające ze znaku towarowego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej...

Publiczne udostępnianie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115 należy interpretować w ten sposób, iż wynajem pojazdów samochodowych wyposażonych w odbiorniki radiowe nie stanowi...

Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Ewa Skibińska (oprac.)

We wniosku w przedmiocie środków tymczasowych Komisja wniosła do TS m.in. o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej (RP), aby do czasu wydania przez Trybunał wyroku rozstrzygającego sprawę co do istoty...

Naruszenie przepisów o relokacji migrantów

Ewa Skibińska (oprac.)

Komisja Europejska wniosła do Trybunału o stwierdzenie, że nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej,...

Pomoc państwa

Ewa Skibińska (oprac.)

Komisja Europejska dążyła do uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej z 17.11.2017 r., Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Komisja (T-263/15) w zakresie, w jakim Sąd stwierdził w nim...

Dopuszczalność pytań prejudycjalnych

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszych sprawach połączonych należy uznać za niedopuszczalne.

Pozaodsetkowe koszty kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż z zakresu stosowania tej dyrektywy nie jest wyłączony warunek umowny, w którym ustala się całkowite...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869