Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Jurysdykcja w sprawach o rozwód

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, iż małżonek, który dzieli swoje życie między dwa państwa członkowskie, może mieć miejsce zwykłego...

Opłata za transakcję płatniczą

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 62 ust. 4 dyrektywy PSD2 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce krajowej, zgodnie z którymi w ramach umów z konsumentami...

Import równoległy produktów leczniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 34 i 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym wygaśnięcie z mocy prawa, bez zbadania ewentualnego ryzyka dla zdrowia...

Pochodny status uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 i art. 23 ust. 2 dyrektywy 2011/95 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie możliwości nadania przez państwo członkowskie, na podstawie korzystniejszych...

Brak uprawnień polskiego notariusza

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zastępca notarialny nie może dla celów niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostać zakwalifikowany jako „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE. Zatem wniosek...

Abuzywna klauzula indeksacyjna

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 i 6 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej...

Konfiskata mienia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1, 7 i 9 dyrektywy 2014/42, rozpatrywany w zw. z art. 47 KPP, należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu zezwalającemu na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078