Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Transakcja handlowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że pojęcie „transakcji handlowej” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż nie obejmuje ono pobierania przez organ publiczny opłaty należnej...

Wyrok niezgodny z prawem UE

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 1 TUE, a także art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/665 interpretowany w świetle art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie...

Odszkodowanie dla pasażerów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 14 ust. 2 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na obsługującego przewoźnika lotniczego obowiązek poinformowania pasażera lotniczego o...

Zniesławienie w Internecie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż osoba, która, uznając, iż doszło do naruszenia jej praw poprzez rozpowszechnianie w Internecie...

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 i 28 rozporządzenia Nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, iż zgłoszenie we wtórnym postępowaniu upadłościowym wierzytelności, zgłoszonych już w...

Ostrzeżenia zdrowotne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 8 dyrektywy 2014/40 należy interpretować w ten sposób, iż ilustracja paczki papierosów objęta tym przepisem, ale niezawierająca ostrzeżeń zdrowotnych przewidzianych w...

Akt urodzenia dziecka dwóch matek

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 ust. 2 TUE, art. 20 i 21 TFUE oraz art. 7, 24 i 45 KPP w zw. z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż jeśli chodzi o małoletnie dziecko, będące...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078