Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Znaki towarowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że samo występowanie podobieństw fonetycznych między znakami towarowymi nie wystarcza, by przesądzić o prawdopodobieństwie wprowadzenia konsumenta w błąd.

Ograniczenia zasady powagi rzeczy osądzonej

Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie stosowaniu zasady powagi rzeczy osądzonej w przypadku, gdy jej stosowanie uniemożliwia odzyskanie pomocy państwa przyznanej z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Wspólnotowy znak towarowy

Sąd oddalił skargi wniesione przez Budejovický Budvar w sprawach przeciwko Anheuser-Busch, dotyczących rejestracji wspólnotowych słownych znaków towarowych „Budweiser” i „Bud”. Budejovický Budvar nie...

Europejski Nakaz Aresztowania

Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi jest ważna. Zniesienie wymogu weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078