Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Swobodny przepływ kapitału

ETS wyjaśnił stosowanie zasady swobodnego przepływu kapitału w stosunkach pomiędzy Państwami Członkowskimi. W sytuacji, gdy korzyść podatkowa zostaje uzależniona przez Państwo Członkowskie od...

Sankcje za naruszenie reguł konkurencji

Art. 81 i n. TWE należy interpretować w ten sposób, że jeżeli w przypadku podmiotów podlegających temu samemu organowi władzy publicznej działanie stanowiące jednolite naruszenie reguł konkurencji...

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Przepis krajowy, który powoduje, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują niższe wynagrodzenie niż pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy za tę samą liczbę...

Złota akcja a swoboda przepływu kapitału

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przepisy niemieckiej ustawy o spółce Volkswagen dotyczące ograniczenia prawa głosu do 20%, ustalenia mniejszości blokującej na 20% oraz uprawnienia...

Konkurs telewizyjny a reklama

Audycja lub część audycji telewizyjnej, w której poprzez bezpośrednie wybranie komercyjnego numeru telefonicznego widz uzyskuje od nadawcy telewizyjnego możliwość udziału w konkursie z nagrodami, w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063