Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Europejska Spółka Prywatna

Komisja przedstawiła plan, tzw. Small Business Act, którego celem jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających obciążenia administracyjne i inne przeszkody, z którymi muszą zmagać się małe i średnie...

Wydłużenie ochrony praw autorskich

Komisja przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy 2006/116/WE z 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Komisja proponuje w swoim projekcie wydłużenie...

Europejski nakaz aresztowania

Zdaniem TSWE w celu ustalenia, czy w konkretnej sytuacji pomiędzy osobą, której nakaz dotyczy, a Państwem Członkowskim wykonania nakazu istnieją więzi pozwalające na stwierdzenie, że taką osobę...

Wydanie dziecka

Stosując po raz pierwszy procedurę pilnego trybu prejudycjalnego Trybunał rozpatrzył sprawę dotyczącą możliwości nieuznania na Litwie orzeczenia wydanego przez sąd niemiecki, które przyznawało...

Bezpośrednia dyskryminacja przy zatrudnianiu

Trybunał uznał, że okoliczność, że pracodawca publicznie oświadcza, iż nie będzie zatrudniał pracowników o określonym pochodzeniu etnicznym lub rasowym stanowi bezpośrednią dyskryminację przy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078