Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zamówienia publiczne

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSWE, wszelkie odstępstwa od zasad służących zapewnieniu skuteczności praw, jakie Traktat przyznaje w zakresie zamówień publicznych, należy interpretować ściśle....

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

2.9.2008 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim debata nad nowym pakietem legislacyjnym w prawie telekomunikacyjnym, który ma na celu dostosowanie do szybko postępujących zmian technologicznych i...

Zakaz reklamy zabiegów leczniczo‑chirurgicznych

Trybunał rozstrzygał kwestię zgodności z przepisami art. 43 i 49 TWE włoskich regulacji, których skutkiem jest zakaz nadawania w ogólnokrajowych stacjach telewizyjnych reklamy dotyczącej zabiegów...

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Trybunał orzekł, że wykładni dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a w szczególności jej art. 1 oraz art....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078