Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wykonywanie zobowiązań alimentacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 75 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Nr 4/2009 należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie wyłącznie do orzeczeń wydanych przez sądy krajowe w państwach, które były...

Wyrok łączny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 3 w zw. z motywem 14 decyzji ramowej 2008/675 należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on na wydanie wyroku łącznego obejmującego nie tylko jedną lub więcej...

Kompetencje sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 288 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, który w ramach postępowania przewidzianego w tym celu przez prawo wewnętrzne...

Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 5 ust. 2 tiret trzecie dyrektywy 90/314 w zakresie, w jakim przewidziano w nim przesłankę zwolnienia organizatora imprezy turystycznej z odpowiedzialności za właściwe wykonanie...

Zakaz zatrudnienia biegłego rewidenta

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 22a ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/43 trzeba interpretować w ten sposób, iż biegłego rewidenta, takiego jak kluczowy partner firmy audytorskiej wyznaczony przez firmę audytorską w...

Framing utworów objętych ochroną

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, iż fakt umieszczenia na stronie internetowej osoby trzeciej, z wykorzystaniem techniki framingu, utworów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941