Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Prawo do swobodnego przemieszczania się a nazwisko

Trybunał orzekł, że jeżeli organy Państwa Członkowskiego, stosując prawo krajowe, odmówią uznania nazwiska rodowego dziecka, ustalonego i zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim, w którym...

Handel elektroniczny

Trybunał uznał, że art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy o handlu elektronicznym należy interpretować w ten sposób, iż usługodawca jest obowiązany podać usługobiorcom, zanim zostanie z nimi zawarta...

Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli

W dniach 15 i 16.10.2008 r. zebrała się Rada Europejska. Głównym tematem obrad był kryzys finansowy. Rada Europejska wyraziła zamiar podjęcia skoordynowanych i globalnych działań mających na celu...

Jurysdykcja

Sprawa dotyczyła dwóch sporów toczących się między R. Howardem i B. Davidsonem a angielskimi spółkami Medical Defence Union Ltd i MDU Services Ltd, będącymi ich organizacjami zawodowymi. Zadanie MDU...

Konwencja o umowach dotyczących jurysdykcji

Komisja przedstawiła 5.9.2008 r. wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Konwencji o umowach dotyczących jurysdykcji. Konwencję zawarto 30.6.2005 r. w ramach...

„Błękitna Karta”

Parlament Europejski pracuje obecnie nad projektem „Błę­kitnej Karty”. Ustanowienie „Błękitnej Karty” ma spowodować zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich w Pań­stwach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078