Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Pojęcie „produktu leczniczego według funkcji”

Trybunał wskazywał, że w celu stwierdzenia, czy produkt jest objęty zakresem definicji produktu leczniczego według jego funkcji w rozumieniu dyrektywy 2001/83, organy krajowe, działając pod kontrolą...

Prawo do corocznego płatnego urlopu

Wątpliwości sądów krajowych dotyczyły następującej kwestii: czy pracownik nieobecny w pracy z powodu zwolnienia chorobowego jest uprawniony do skorzystania z corocznego płatnego urlopu podczas tego...

Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085