Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Swobodny przepływ osób

Niemiecki organ odmówił obywatelom innego Państwa Członkowskiego statusu pracownika w rozumieniu art. 39 TWE i cofnął wypłacanie świadczeń dla poszukujących pracy. Sąd krajowy uznał, że „krótkotrwała,...

Umowy o pracę – standardy ochrony

Klauzula 5 ust. 1 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego 18.3.1999 r. i załączonego do dyrektywy Rady 1999/70/TWE z 28.6.1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego zawartego...

Ochrona konsumentów

Trybunał orzekł, że wykładni art. 11 ust. 2 dyrektywy 87/102 należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym, istnienie umowy pomiędzy kredytodawcą a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078