Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa...

Uznawanie dyplomów i tytułów zawodowych

Trybunał orzekł, że wykładni art. 1 lit. a) i art. 3 dyrektywy 89/48 należy dokonywać w ten sposób, że przyjmujące Państwo Członkowskie, z zastrzeżeniem art. 4 dyrektywy 98/48, jest zobowiązane uznać...

Procedura wzajemnego uznawania produktów leczniczych

Trybunał orzekł, że brak uznania przez Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 28 dyrektywy 2001/83, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez inne Państwo Członkowskie w...

Koncesje na świadczenie usług publicznych

TSWE orzekł, że w przypadku, gdy w celu przekazania zarządzania świadczeniem usług publicznych organ publiczny zostaje członkiem spółdzielni międzygminnej, której wszyscy członkowie są organami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974