Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Postępowanie upadłościowe

Trybunał wskazał, że wszczęcie postępowania upadłościo­wego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, przez właściwy sąd...

Świadczenia rodzinne

Trybunał orzekł, że art. 73 rozporządzenia Nr 1408/71 należy interpretować w ten sposób, że osoba rozwiedziona, której przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym ta osoba mieszkała, a jej...

Podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Nr 40/94 zakazuje dokonywania rejestracji znaków towarowych, „które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086