Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

2.9.2008 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim debata nad nowym pakietem legislacyjnym w prawie telekomunikacyjnym, który ma na celu dostosowanie do szybko postępujących zmian technologicznych i...

Zakaz reklamy zabiegów leczniczo‑chirurgicznych

Trybunał rozstrzygał kwestię zgodności z przepisami art. 43 i 49 TWE włoskich regulacji, których skutkiem jest zakaz nadawania w ogólnokrajowych stacjach telewizyjnych reklamy dotyczącej zabiegów...

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Trybunał orzekł, że wykładni dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a w szczególności jej art. 1 oraz art....

Europejska Spółka Prywatna

Komisja przedstawiła plan, tzw. Small Business Act, którego celem jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających obciążenia administracyjne i inne przeszkody, z którymi muszą zmagać się małe i średnie...

Wydłużenie ochrony praw autorskich

Komisja przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy 2006/116/WE z 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Komisja proponuje w swoim projekcie wydłużenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916