Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Ochrona przedstawicieli pracowników

Trybunał uznał, że art. 7 dyrektywy 2002/14 należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on, aby przedstawicielom pracowników przyznana została zaostrzona ochrona przed zwolnieniem. Jednak środki...

Nieuczciwe praktyki

Trybunał orzekł, że dyrektywę 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, takim jak uregulowania będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem...

Postępowanie upadłościowe

Trybunał wskazał, że wszczęcie postępowania upadłościo­wego, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, przez właściwy sąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078