Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

„Wypadek” podczas lądowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, iż przewidziane w tym postanowieniu pojęcie „wypadku” nie obejmuje lądowania, które odbyło się zgodnie z...

Odpowiedzialność za szkody poniesione przez akcjonariuszy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, iż bezpośrednie wystąpienie na rachunku inwestycyjnym szkody o charakterze czysto finansowym będącej...

Reorganizacja banku

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 2 i art. 32 dyrektywy 2001/24 rozpatrywane w świetle zasady pewności prawa i art. 47 ak. 1 KPP należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uznaniu –...

Odszkodowanie w związku z przekierowaniem lotu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że naruszenie przez obsługującego lot przewoźnika lotniczego ciążącego na nim obowiązku pokrycia kosztów...

Uprawnienie premiera do wyboru sędziów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które przyznają premierowi danego państwa członkowskiego...

Dyskryminacja pasażera

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 7 i 15 dyrektywy 2000/43 w zw. z art. 47 KPP należy dokonywać w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941