Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Konkurs telewizyjny a reklama

Audycja lub część audycji telewizyjnej, w której poprzez bezpośrednie wybranie komercyjnego numeru telefonicznego widz uzyskuje od nadawcy telewizyjnego możliwość udziału w konkursie z nagrodami, w...

Właściwość miejscowa sądu

Artykuł 6 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001 ma zastosowanie, gdy powództwa wniesione przeciwko różnym pozwanym są ze sobą powiązane w chwili ich wniesienia, a zatem gdy istnieje interes prawny w łącznym...

Znaki towarowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że samo występowanie podobieństw fonetycznych między znakami towarowymi nie wystarcza, by przesądzić o prawdopodobieństwie wprowadzenia konsumenta w błąd.

Ograniczenia zasady powagi rzeczy osądzonej

Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie stosowaniu zasady powagi rzeczy osądzonej w przypadku, gdy jej stosowanie uniemożliwia odzyskanie pomocy państwa przyznanej z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Wspólnotowy znak towarowy

Sąd oddalił skargi wniesione przez Budejovický Budvar w sprawach przeciwko Anheuser-Busch, dotyczących rejestracji wspólnotowych słownych znaków towarowych „Budweiser” i „Bud”. Budejovický Budvar nie...

Europejski Nakaz Aresztowania

Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi jest ważna. Zniesienie wymogu weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2021
Liczba tekstów: 4847