Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Bezprawne zatrzymanie dziecka

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ProtHaski należy interpretować w ten sposób, że dla celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego małoletniego dziec­ka uprowadzonego przez jedno z rodziców na...

Koszty wynagrodzenia pełnomocnika procesowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, odczytywane w świetle zasady skuteczności, należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu...

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 8 ust. 2 ak. 2 dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia – w kontekście procesu składania zamówienia dotyczącego zawarcia umowy na odległość przy...

Kara dla polskiego kierowcy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 lit. a) ppkt (ii) decyzji ramowej 2005/214 należy interpretować w ten sposób, że prawomocne orzeczenie nakładające karę o charakterze pieniężnym na osobę fizyczną, wydane przez...

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. l) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy przewidziany w tym przepisie jest skuteczny wobec konsumenta, który...

Ochrona sądowa w sprawach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

W ocenie TS tego rodzaju nieprawidłowości nie mają takiego charakteru i wagi, aby stworzyć rzeczywiste ryzyko, że pozostałe władze, w szczególności władza wykonawcza, mogłyby skorzystać z nienależnych...

Opłata za kopię na użytek prywatny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29 należy dokonywać w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu transponującemu wyjątek przewidziany w tym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078