Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Abuzywność umowy w postępowaniu egzekucyjnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nie zezwalają sądowi krajowemu,...

Odpowiedzialność przewoźnika za wypadek

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 20 zd. 1 KM należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli wypadek, w wyniku którego pasażer doznał szkody, polega na tym, że pasażer ten spadł z nieustalonego powodu z...

Wznowienie postępowania karnego

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 8 i 9 dyrektywy 2016/343 należy interpretować w ten sposób, iż w sprawie oskarżonego, którego miejsca pobytu właściwe organy krajowe, pomimo poczynionych w rozsądnym zakresie...

Powództwo przedstawicielskie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 80 ust. 2 RODO należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które zezwala stowarzyszeniu ochrony interesów konsumentów na wniesienie do sądu...

Uprawnienie sądu do badania abuzywności

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu przewidującemu, że w przypadku gdy nakaz zapłaty...

Obowiązek informacyjny sprzedawcy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2011/83 w zw. z art. 6 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 1999/44 należy interpretować w ten sposób, iż informacje w przedmiocie warunków gwarancji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078