Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

„Kontrahent” umowy konsumenckiej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rzym I należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli umowa konsumencka spełnia warunki określone w tym przepisie oraz w sytuacji braku ważnego wyboru...

Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 2 dyrektywy 2015/2302 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowego prawa procesowego ustanawiających zasady...

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż kilku pozwanych mających, każdy z nich, miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach...

Koszty ponoszone przez bank

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym w sytuacji braku...

Jurysdykcja w sprawach spadkowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii, a w szczególności art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy orzekający w następstwie uchylenia wydanego przez...

Bezprawne uprowadzenie dziecka

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia Bruksela II bis należy interpretować w ten sposób, że jedynymi przesłankami, od spełnienia których uzależniona jest możliwość wystąpienia przez sąd...

Wyłączenie stosowania dyrektywy 93/13

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż do celów ustalenia, czy warunek ujęty w umowie kredytu zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą jest objęty...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078