Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Dywidendy dla zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14–14b dyrektywy 2009/65, a także art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61 oraz pkt 1 i 2 załącznika II do niej należy interpretować w ten sposób, iż przepisy dotyczące polityki i praktyk w...

Zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli port lotniczy rozpoczęcia danych lotów lub pochodzenia danego samolotu jest odpowiedzialny za...

Uznanie orzeczenia arbitrażowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 34 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, iż przy założeniu, że art. 34 pkt 3 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do wyroku powtarzającego...

Przymusowa restrukturyzacja

Trybunał orzekł, że częściowa jedynie transpozycja przez państwo członkowskie do przepisów krajowych w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych niektórych przepisów...

Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeń

Trybunał orzekł, że art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że gdy przepis ten znajduje zastosowanie, określa on zarówno jurysdykcję międzynarodową, jak...

Przeniesienie miejsca zwykłego pobytu dziecka

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 w zw. z art. 61 lit. a) rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, iż sąd państwa członkowskiego, przed którym zawisł spór dotyczący...

Dostęp do zawodu regulowanego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 45 i 49 TFUE w zw. z art. 4 ust. 3 TUE należy interpretować w ten sposób, że właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, do którego wpłynął wniosek o zezwolenie na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2022
Liczba tekstów: 4958