Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 lit. h) rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „lot łączony” obejmuje operację transportową składającą się z kilku lotów wykonywanych przez...

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji gdy w jednej i tej samej umowie przewidziano kolejne dostawy towarów lub kolejne...

Informowanie oferentów

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/665 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku stwierdzenia w toku rozpatrywania odwołania od decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, że...

Uznanie rozwodu

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 pkt 4 rozporządzenia Bruksela II bis należy interpretować – w szczególności dla celów stosowania art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia – w ten sposób, iż dokument rozwodowy...

Odszkodowanie za uraz psychiczny pasażera

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 17 ust. 1 PrzewLotK należy interpretować w ten sposób, że za uraz psychiczny spowodowany u pasażera „wypadkiem” w rozumieniu tego postanowienia, który nie jest związany z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998