Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Opłaty za przewóz lotniczy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 23 ust. 1 rozporządzenia Nr 1008/2008 należy interpretować w ten sposób, że opłaty za odprawę pasażerów, których uiszczenia nie można uniknąć z powodu braku alternatywnego sposobu...

Lokalizacja elektrowni wiatrowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 ak. 1 i art. 13 ust. 1 ak. 1 dyrektywy 2009/28 należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwiają się one uregulowaniu, które wprowadza wymóg zachowania...

Odszkodowanie dla pasażera – lot łączony

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że rozporządzenie Nr 261/2004, a w szczególności jego art. 7, należy interpretować w ten sposób, że odszkodowanie nie jest należne pasażerowi, który dysponuje jedną rezerwacją na lot...

Powództwo o odszkodowanie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że powództwo o odszkodowanie wniesione przeciwko osobom prawnym prawa prywatnego prowadzącym działalność w...

Ekstradycja do państwa trzeciego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że unijne prawo, a zwłaszcza art. 36 Porozumienia EOG i art. 19 ust. 2 Karty, należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której państwo członkowskie, do którego przemieścił się...

Pojęcie „konsumenta” a wspólnota mieszkaniowa

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. b) dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwiają się one orzecznictwu krajowemu, które dokonuje wykładni przepisów transponujących...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 4656