Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Czerwona nota Interpolu a zasada ne bis in idem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał (wielka izba) orzekł, że przepisy dyrektywy 2016/680 w zw. z art. 54 KWUS i z art. 50 KPP należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przetwarzaniu danych osobowych...

Kolejny wniosek o azyl

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 33 ust. 2 lit. d) w zw. z art. 2 lit. q) dyrektywy 2013/32 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje...

Odpowiedzialność emitenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/71 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, które w ramach powództwa z tytułu odpowiedzialności...

„Wypadek” podczas lądowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, iż przewidziane w tym postanowieniu pojęcie „wypadku” nie obejmuje lądowania, które odbyło się zgodnie z...

Odpowiedzialność za szkody poniesione przez akcjonariuszy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, iż bezpośrednie wystąpienie na rachunku inwestycyjnym szkody o charakterze czysto finansowym będącej...

Reorganizacja banku

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 2 i art. 32 dyrektywy 2001/24 rozpatrywane w świetle zasady pewności prawa i art. 47 ak. 1 KPP należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uznaniu –...

Odszkodowanie w związku z przekierowaniem lotu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że naruszenie przez obsługującego lot przewoźnika lotniczego ciążącego na nim obowiązku pokrycia kosztów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800