Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zamówienie typu in-house

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że udzielenie zamówienia typu in-house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy 2014/24, nie jest samo w sobie zgodne z prawem UE.

Usługi hostingowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał stwierdził, że dyrektywa 2000/31 nie stoi na przeszkodzie temu, aby ww. środki nakazowe wywierały skutki na skalę międzynarodową. Przy czym TS podkreślił, że do państw członkowskich należy...

„Kredyt frankowy”

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do...

Dostęp do płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 9 ust. 2 rozporządzenia Nr 260/2012 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on warunkowi umownemu takiemu jak warunek sporny w postępowaniu głównym, który wyklucza...

Publikacja dokumentów zaklasyfikowanych jako zastrzeżone

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że w ramach wyważenia, jakiego sąd krajowy powinien w świetle wszystkich okoliczności konkretnej sprawy dokonać pomiędzy, z jednej strony, prawami wyłącznymi autora, o których mowa w...

Ponowne przesłuchanie ofiary

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 16 i 18 dyrektywy 2012/29 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego w sytuacji gdy ofiara przestępstwa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2019
Liczba tekstów: 4573