Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Utrata zarejestrowanego bagażu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 2 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że kwotę odszkodowania należną pasażerowi, którego zarejestrowany bagaż nieobjęty...

Ustalenie prawa właściwego dla rozwodu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 10 rozporządzenia Nr 1259/2010 należy interpretować w ten sposób, że sformułowanie „w przypadku gdy prawo właściwe wyznaczone na mocy art. 5 lub 8 nie przewiduje rozwodu”, dotyczy...

Właściwość sądu w sprawach „dieselgate

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy w danym państwie członkowskim pojazdy zostały niezgodnie z prawem wyposażone przez ich...

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że jeżeli umowa na czas oznaczony lub nieoznaczony przewidująca świadczenie okresowe, dokonywane w określonych z góry odstępach czasu, takie jak comiesięczny czynsz płacony na...

Aneks do umowy kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/65 należy interpretować w ten sposób, że aneks do umowy kredytu nie wchodzi w zakres pojęcia „umowy dotyczącej usług finansowych” w rozumieniu tego...

Niezależność organu regulacyjnego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 35 ust. 4 i 5 dyrektywy 2009/72 należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego, które w celu zagwarantowania ochrony interesu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685