Monitor Prawniczy / Aktualności / Akty prawne wchodzące w życie

Elektroniczne formularze

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej z 24.7.2007 r.

Prawo własności przemysłowej

Ustawa z 29.6.2007 r. o zmianie ustawy – prawo własności przemysłowej wprowadza zmiany dotyczące terminu „wprowadzanie do obrotu”. Tym samym rozszerzono karalność na wtórne transakcje towarami z...

Sądownictwo

Znowelizowany art. 77 (§ 7a i 7b) Prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej jako: PrUSP) umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2019
Liczba tekstów: 4540