Monitor Prawniczy / Aktualności / Akty prawne wchodzące w życie

Wolne stanowiska sędziowskie – zmiana procedury

Wchodzi w życie ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dotycząca procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

Informowanie o cenach

Weszła w życie ustawa z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, uchylająca dotychczas obowiązującą ustawę o cenach.

Informacje z KRK – opłaty

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2019
Liczba tekstów: 4540