Monitor Prawniczy / Aktualności / Akty prawne wchodzące w życie

Stanowisko komornika – powołanie, zwolnienie

Wchodzi w życie ustawa z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Istotą nowelizacji jest zwiększenie ochrony adresatów czynności podejmowanych przez komorników sądowych.

Uznawanie orzeczeń sądów w UE

Weszła w życie ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do...

Zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach

Bartosz Draniewicz (opracowanie)

1.1.2015 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666; dalej: BaterieU) na mocy ustawy z 29.8. 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach...

Zmiany obowiązujących przepisów KPC

Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)

26.9.2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296). Zmiany weszły w życie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2019
Liczba tekstów: 4559