Monitor Prawniczy / Aktualności

Najem mieszkań przez elity

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.3.2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Wyczerpanie praw własności intelektualnej

Konferencje dotyczącą „Wyczerpania praw własności intelektualnej”, która obyła się w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie, otworzyła dr Alicja Adamczyk, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych...

Uznawanie kwalifikacji

Sejm uchwalił 5.4.2002 r. ustawę o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Nie ma aktu notarialnego bez podatku

Trybunał orzekł, że zaskarżony przepis art. 19 ust. 6 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 Konstytucji. TK uznał, że zaskarżony...

Ochrona własności przemysłowej a Kodeks celny

NSA nie podzielił opinii Prezesa GUC, w myśl której zgodnie z art. 57 § 2 KodCel mogą być zatrzymane na granicy tylko towary oznaczone znakami towarowymi zarejestrowanymi, w trybie krajowym lub...

Nominacje sędziowskie

Dnia 12.3.2002 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego otrzymali:

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085