Monitor Prawniczy / Aktualności

Przedterminowe wygaśnięcie umowy kredytu

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 4 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż – z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 4 ust. 2 tej dyrektywy – sprzeciwiają się one temu, aby...

Dotacje dla prywatnej placówki

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 49 w zw. z art. 17 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które uzależnia przyznanie dotacji publicznych...

Nieuczciwe grupowe umowy „unit-linked

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 2 w zw. z art. 13 dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego przyznającej konsumentowi, który zawarł...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070