Monitor Prawniczy / Aktualności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. h) i art. 7 lit. a) dyrektywy 95/46, a także art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO należy interpretować w ten sposób, iż to do administratora danych należy wykazanie, że...

Transgraniczne leczenie ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 6 lit. d) dyrektywy 2011/24 w zw. z art. 21 ust. 1 Karty należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie...

Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. c) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż na przewidziany w tym przepisie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy można powołać się przeciwko konsumentowi,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772