Monitor Prawniczy / Aktualności

Sankcje wobec kredytodawcy

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 23 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że badanie, czy sankcje – zgodnie z tym co przewidziano w tym przepisie – mają skuteczny, proporcjonalny i odstraszający...

Uzasadnienie na formularzu w sprawie dyscyplinarnej

Uzasadnienie spełnia fundamentalną rolę w procesie ustalenia motywacji sądu i pozwala zainteresowanemu podmiotowi poznać argumenty, które legły u takiej, a nie innej decyzji procesowej. Choć...

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art....

Czerwona nota Interpolu a zasada ne bis in idem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał (wielka izba) orzekł, że przepisy dyrektywy 2016/680 w zw. z art. 54 KWUS i z art. 50 KPP należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przetwarzaniu danych osobowych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836