Monitor Prawniczy / Aktualności

Zmiana treści decyzji administracyjnej

NSA rozpoznał skargę na postanowienie Wojewody mazowieckiego utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza P., którym na podstawie art. 113 § 1 i 3 zmieniono decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i...

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W dniu 19.11.2002 r. odbyła się w Warszawie konferencja, zorganizowana przez Software - Konferencje, dotycząca ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, stanowiąca implementację...

Jednorodzajowość towarów

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Józefa M. na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego MAVER.

Wtórna zdolność odróżniania

NSA uchylając decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego PODLASKI podzielił stanowisko UP, zgodnie z którym rejestracja oznaczenia geograficznego w...

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Maria P., właścicielka zabytkowego budynku, sprzedała go w 1977 r. - na podstawie przepisów ustawy z 1958 r. o wywłaszczeniu nieruchomości - w trybie przymusowym. Powodem przymusowej sprzedaży było...

Nieodpłatność świadczenia

Powiększony skład NSA podjął uchwałę odpowiadającą na wątpliwości prawne przekazane przez skład orzekający NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku: - Czy nieodpłatnym świadczeniem, stanowiącym przychód...

Opłaty za parkowanie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone: pytanie prawne NSA w Warszawie oraz wniosek RPO w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu wprowadzania i ustalania sposobu pobierania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086