Monitor Prawniczy / Aktualności

Potrącenie kosztów

Podatnik, który nabył towar w celach handlowych, może potrącać koszty jego nabycia tylko w tych latach podatkowych, w których uzyskiwał przychody ze sprzedaży kolejnych partii tego towaru (art. 15...

Ranking Firm Prawniczych

W numerze 20/2002 (październik) opublikujemy III edycję Rankingu Firm Prawniczych. Ranking ten opracowujemy na podstawie przekazanych nam Państwa danych zawartych w niniejszej ankiecie. O miejscu w...

Agencja celna jako spółka cywilna

NSA stwierdził, że agencja celna działająca w formie spółki cywilnej - która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą,...

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

NSA oddalił skargę Tadeusza F. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu. GINB utrzymał w...

Opłata egzekucyjna

Sąd Okręgowy w P. w związku z rozpatrywaną sprawą przedstawił SN następujące zagadnienie prawne: "Czy wierzyciel - Skarb Państwa ściągający swoją należność w egzekucji prowadzonej na polecenie sądu ma...

Wzory i tryb wydawania paszportów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.7.2002 r. w sprawie wzorów i trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania...

Paszporty

Ustawa z 5.4.2002 r. o zmianie ustawy o paszportach.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998