Monitor Prawniczy / Aktualności

Zawieszenie postępowania sądowego

Sąd zawiesza postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 KPC w sprawie o świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem...

Droga konieczna

Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej nie jest tytułem egzekucyjnym podlegającym zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności.

Środki odwoławcze

Od postanowienia sądu II instancji oddalającego zażalenie na postanowienie sądu I instancji odrzucające zażalenie na postanowienie sądu I instancji odrzucające apelację nie przysługuje ani kasacja...

Kasacja

Od postanowienia sądu II instancji oddalającego zażalenie na postanowienie sądu I instancji odrzucające skargę o wznowienie postępowania, kasacja nie przysługuje.

Koszty procesu

Przy stosunkowym rozdzieleniu kosztów procesu (art. 100 KPC) należy ocenić ostateczny wynik sprawy, a więc porównać roszczenia dochodzone z uwzględnionymi, a nie rozliczać koszty odrębnie w zakresie...

Kasacja

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych różnice w orzekaniu o prawie do określonego świadczenia, wynikające z ocen różnych stanów faktycznych w stosunku do różnych osób, ubiegających się o takie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998