Monitor Prawniczy / Aktualności

Braki formalne kasacji

Sąd II instancji może przedłużyć termin wyznaczony pełnomocnikowi strony do uzupełnienia braków formalnych kasacji.

Odsetki od należności ZUS

Sąd Najwyższy uznał, że odsetki od należności ZUS ulegają zaspokojeniu w kategorii wierzytelności wymienionych w art. 204 § 1 pkt 7 PrUp...

Listy zastawne i banki hipoteczne

Ustawa z 5.7.2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwiększa możliwości emitowania publicznych listów zastawnych.

Porozumienia ograniczające konkurencję

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień...

Praktyka prawa europejskiego

W dniach 25-27 lipca 2002 r. w Warszawie miało miejsce seminarium poświęcone praktyce prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998