Monitor Prawniczy / Aktualności

Uznawanie kwalifikacji

Sejm uchwalił 5.4.2002 r. ustawę o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Nie ma aktu notarialnego bez podatku

Trybunał orzekł, że zaskarżony przepis art. 19 ust. 6 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 Konstytucji. TK uznał, że zaskarżony...

Ochrona własności przemysłowej a Kodeks celny

NSA nie podzielił opinii Prezesa GUC, w myśl której zgodnie z art. 57 § 2 KodCel mogą być zatrzymane na granicy tylko towary oznaczone znakami towarowymi zarejestrowanymi, w trybie krajowym lub...

Nominacje sędziowskie

Dnia 12.3.2002 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego otrzymali:

Ochrona danych osobowych byłych klientów banku

NSA wskazał na trafność podjętej przez GIODO decyzji, która zapewnia byłym klientom banku ochronę ich danych osobowych. Sąd wskazał również na słuszność opinii Prezesa NBP, wg której żadne względy...

Samowola budowlana

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane stanowiący, że “właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części będącego w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850