Monitor Prawniczy / Aktualności

Koszty sądowe

Sąd I instancji w wydanym postanowieniu obciążył powoda obowiązkiem zwrotu skarbowi państwa kwoty wyłożonej przez sąd na pokrycie wydatków związanych z doręczeniem zawiadomień o wpisie w księdze...

Albo prowizja albo opłata

Pobieranie dodatkowej opłaty za każdorazową wypłatę z konta osobistego od klientów, którzy wnoszą comiesięczną opłatę za prowadzenie konta, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną...

Nieskazitelny charakter

Trybunał rozpatrzył skargę konstytucyjną Leszka L. - radcy prawnego, któremu Okręgowa Rada Adwokacka w O. dwukrotnie odmówiła dokonania wpisu na listę adwokatów podając jako powód brak szacunku do...

Wzór przemysłowy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.1.2002 r. w sprawie zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358) określa wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru przemysłowego...

Administracja celna

Ustawa z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. Nr 41, poz. 365) tworzy dwa organy w sprawach celnych - dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu celnego.

Przekształcenia w administracji celnej

Wchodzi w życie art. 2 ustawy z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, który znosi dwie instytucje: centralny organ administracji państwowej - Prezesa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836