Monitor Prawniczy / Aktualności

Wartość przedmiotu zaskarżenia

W przypadku kasacji wniesionej przez powoda od wyroku oddalającego skargę o wznowienie postępowania, wartością przedmiotu zaskarżenia jest wysokość żądania, co do którego powództwo zostało oddalone...

Droga sądowa

Droga sądowa w sprawie w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się na podstawie art. 527 KC ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, jest dopuszczalna.

Apelacja wspólnoty mieszkaniowej

Apelacja wspólnoty mieszkaniowej, która tworzą współwłaściciele lokali użytkowych, w sprawie o uchylenie uchwały tej wspólnoty podlega wpisowi stałemu określonemu w § 12 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 7 ust....

Mandaty

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.2.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w...

Przemyt imigrantów

Ustawa z 18.12.2002 r. o ratyfikacji protokołu przeciwko przemytowi emigrantów drogą lądową, morską i powietrzną oraz Ustawa z 18.12.2002 r. o ratyfikacji protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz...

Posiadanie broni

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974