Monitor Prawniczy / Aktualności

Unieważnienie przetargu przez wojewodę

W razie unieważnienia przetargu przez wojewodę Sąd jest uprawniony do badania, w procesie o zobowiązanie do zawarcia umowy, zgodności z prawem ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu na...

Doręczanie pism sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.3.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

Księgi wieczyste

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.3.2003 r. w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych określa sposób utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych w sytuacjach ...

Zarząd spółek handlowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.3.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych określa zasady postępowania ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974