Monitor Prawniczy / Aktualności

Prawo jazdy dla osiemnastolatków

Z dniem 1.6. wszedł w życie art. 90 ust. 2 pkt 3 stawy z 6.9.2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 129, poz. 1444 ) stanowiący o tym, iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, może...

Ochrona konkurencji i konsumentów

Z powodu implementacji do prawa polskiego Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego o wydawanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk Sejm uchwalił...

Opodatkowanie dochodów od oszczędności

Trybunał w pełnym składzie rozpoznał wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów dotyczących opodatkowania dochodów od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach...

Decyzja o nakazie rozbiórki w świetle art. 154 KPA

NSA oddalił skargę Sławomira W. i Jerzego K. w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego. Zaskarżona decyzja została wydana w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820