Monitor Prawniczy / Aktualności

Wypowiedzenie umowy najmu

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda J. w sprawie konstytucyjności art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego uniemożliwiającego wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony na...

Dochodzenie ojcostwa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 77 KRO jest zgodny z art. 72 ust. 1 zd. 1 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 31, art. 45 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Trybunał...

Zgoda na przetwarzanie danych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę B. Sp. z o.o. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Skarżąca spółka zorganizowała akcję...

Forma informacji publicznej

Mimo iż Minister Finansów prawidłowo stwierdził, że wniosek skarżącego nie dotyczy informacji publicznej, to jednak odpowiedź taka powinna być udzielona w formie pisma, a nie decyzji administracyjnej....

Informacja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Bronisława M. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. Skarżący...

Odliczenie obsługi prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skargi Jana G. na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa...

Termin do dokonania czynności procesowych

SN uznał, że w razie oddania protestu w polskim urzędzie pocztowym, termin przewidziany w art. 82 ust. 1 ustawy z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974