Monitor Prawniczy / Aktualności

Narodowy Fundusz Zdrowia

Ustawa z 10.4.2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Język polski

Ustawa z 11.4.2003 r. o języku polskim. Celem ustawy jest wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla cudzoziemców i osób posiadających...

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego określa podstawowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego i zakres jego działalności, struktury organizacyjne, oraz szczególne ...

Wartość transakcyjna przy zgłoszeniu celnym

NSA wskazał, iż możliwość odmowy przyjęcia wartości transakcyjnej na podstawie art. 23 § 7 KodCel, musi być skutkiem zakwestionowania wiarygodności (materialnej lub formalnej), informacji lub...

Wysokość roszczenia odszkodowawczego

Sąd Najwyższy uznał, iż wysokość roszczenia odszkodowawczego przysługującego właścicielowi lokalu od gminy (art. 18 ust. 4 OchrLokU) stanowi różnica między odszkodowaniem jakie mógłby on otrzymać na...

Dni ustawowo wolne od pracy

Sąd Najwyższy stwierdził, iż sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 KC w związku z art. 165 § 1 KPC, i nadał uchwale moc zasady prawnej.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974