Monitor Prawniczy / Aktualności

Przecinek w KK

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny. Potrzeba nowelizacji ustawy wynikła z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7.7.2003 r. stwierdzającego, że pkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady...

Siedziba a zamieszkanie przedsiębiorcy

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał negatywny spór kompetencyjny pomiędzy Prezydentem Miasta Z. a Starostą Ś. w sprawie wydania zaświadczenia dotyczącego przewozu drogowego. Negatywny spór dotyczył...

Doradca podatkowy jako pełnomocnik

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił dopuszczenia do udziału w postępowaniu, w charakterze pełnomocnika strony skarżącej, doradcy podatkowego. Skarżący udzielił doradcy podatkowemu pełnomocnictwa do...

Zniesienie współwłasności

Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może - bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu - żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic, wchodzących...

Droga sądowa

Sąd Najwyższy uznał dopuszczalność drogi sądowej w sprawie, w której właściciel rzeczy ruchomej, nabytej w drodze licytacji publicznej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym...

Hipoteka przymusowa

SN stwierdził, że podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka nie może być administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078