Monitor Prawniczy / Aktualności

Samokontrola decyzji podatkowej

Sąd wskazał, że z treści art. 226 OrdPU wynika, że jeżeli organ podatkowy dojdzie do wniosku, iż mógłby zmienić swoją decyzję jednak w zakresie niepokrywającym się w całości z żądaniem strony, nie...

Przychód w postaci „nieodpłatnego świadczenia”

Jeżeli w wyniku podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały w sprawie podziału czystego zysku, na podstawie której nastąpiło równocześnie przesunięcie w czasie terminu wypłaty należnych wspólnikom...

Obciążenie nieruchomości dożywociem

Sąd Najwyższy stwierdził, że pomimo że dożywocie nie jest prawem rzeczowym ograniczonym, to jednak obciążenie nieruchomości dożywociem wpływa na obniżenie jej wartości, skoro do obciążenia...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ustawy z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 1 pkt 2 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.1996 r. w...

Właściwość miejscowa

Sąd Najwyższy uznał, iż nie sposób zaaprobować sytuacji, w której samo powołanie się na fakt, iż oskarżonym jest osoba należąca w przeszłości do korpusu pracowników prokuratury byłoby wystarczające...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2022
Liczba tekstów: 4958