Monitor Prawniczy / Aktualności

Termin wniesienia skargi do NSA

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wprowadziła w 2000 r. obowiązek instalowania w taksówkach drukarek fiskalnych, które miały rejestrować obrót. Taksówkarze przeciwni takiemu rozwiązaniu, wezwali organ...

Student jako członek gospodarstwa domowego

Zadaniem NSA nie ulega wątpliwości, że studiujący poza miejscem zamieszkania członek gospodarstwa domowego czasowo zaspokajający część swoich potrzeb w miejscu nauki, zachowuje prawo do zamieszkiwania...

Powszechna znajomość znaku

NSA uchylił decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego „JJW”. Decyzją UP ze stycznia 1997 r. zarejestrowano na rzecz Jerzego Józefa W. znak towarowy...

Wstąpienie w stosunek najmu

Iwona S. zamieszkiwała wraz z prababcią Stanisławą Cz., aż do jej śmierci. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej po śmierci Stanisławy Cz. odmówił Iwonie Sz. wynajęcia lokum twierdząc, że zgodnie z nowym...

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej

Podczas 24. posiedzenia w dniach 19-21 czerwca Sejm uchwalił ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, która przewiduje że sprzedawane towary będą...

Odmowa wpisu na listę aplikantów adwokackich

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w K. odmówiono Michałowi K. wpisu na listę aplikantów Izby Adwokackiej. W uzasadnieniu powołano się na uzyskany przez niego wynik konkursu na aplikację oraz limit...

Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych

Trybunał orzekł, że art. 16 ust. 2 ustawy -Prawo o adwokaturze, art. 225 ust. 2 i ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.1997 r. w sprawie opłat za...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800