Monitor Prawniczy / Aktualności

Łapownictwo prezesa

Osoba pełniąca funkcje publiczną, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnice lub takiej korzyści żąda w związku z jej wykonywaniem czynności służbowych podlega sankcji...

Przetargi Komisji Europejskiej na analizy prawne

Zgodnie z art. 67 Układu Europejskiego polskie przedsiębiorstwa i firmy (w rozumieniu art. 48 ww. Układu) mają prawo uczestniczyć w przetargach na zamówienie publiczne na terytorium Wspólnot...

Urzędowe formularze niezgodne z Konstytucją

Trybunał orzekł, że art. 1301 § 1 zd. 1 i 2 KPC jest niezgodny z art. 32 i art. 45 Konstytucji oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela. Trybunał orzekł ponadto, że rozporządzenie...

Ochrona nazwy handlowej

Zdaniem NSA oznaczenie przedsiębiorcy nie korzysta z absolutnej ochrony prawnej. Domagając się takiej ochrony przed zgłoszeniem nazwy do rejestracji w charakterze znaku towarowego przez innego...

Jak NSA orzekał bez udziału podatnika

NSA rozpatrzył skargę podatnika na decyzję izby skarbowej w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług. Podatnik jednak nie uczestniczył w rozprawie ponieważ zawiadomienie o jej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772