Monitor Prawniczy / Aktualności

Prawo spółdzielcze

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej oparte na podstawie prawnej z art. 225 KC w zw. z art. 224 § 2 KC jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 KC.

Zakres odszkodowania w postępowaniu podatkowym

Przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić podstawę roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie w postępowaniu podatkowym decyzji niezgodnej z prawem, następnie...

Naruszenie dóbr osobistych

Nie jest działaniem bezprawnym rzetelne prezentowanie w programie informacyjnym w czasie kampanii wyborczej wypowiedzi członków Komitetu wyborczego, jeżeli nawet godzą one w dobra osobiste innych osób...

Zarząd nieruchomością wspólną

Instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, może mieścić się w ramach zwykłego zarządu, jeżeli nieruchomość służy współwłaścicielom...

Nominalizm

Zobowiązanie, którego przedmiotem jest świadczenie sumy pieniężnej wyrażonej w walucie obcej, może być wykonane w złotych polskich.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800