Monitor Prawniczy / Aktualności

Doradcy podatkowi

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.7.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Technika prawodawcza

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

Układ zbiorowy pracy

Sąd nie może odmiennie interpretować przepisów układu zbiorowego pracy dotyczących zasad wynagradzania pracowników, niż uczyniły to strony układu na podstawie art. 2416 KP, chyba że wykładnia ta...

Zdolność do pracy

Jeżeli orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w danym dniu roboczym zostało wydane po jego zakończeniu i po wykonaniu przez pracownika ustalonej na ten dzień miary pracy, to okres ochrony przed...

Koszty sądowe

Koszty opłat pocztowych związanych z doręczaniem korespondencji sądowej należą do wydatków określonych w art. 4 ustawy z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Testament ustny

Dla skuteczności pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego nie jest konieczny podpis osoby uczestniczącej w akcie testowania, która - zgodnie z art. 956 i art. 957 § 1 KC - nie może być świadkiem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800