Monitor Prawniczy / Aktualności

Kodeks postępowania karnego

Ustawa z 10.1.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji...

Księgi wieczyste

Ustawa z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz...

Prawo budowlane

Ustawa z 27.3.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw upraszcza niektóre procedury ...

Prawo wyboru komornika

Sąd Najwyższy stwierdził, iż prawo wyboru komornika, określone w art. 8 ust. 1 KomSEgzU, nie ma zastosowania do egzekucji z nieruchomości.

Klauzula wykonalności

Zbywca wierzytelności nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 788 § 1 KPC o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności.

Koszty sądowe

Sąd Najwyższy stwierdził, że do apelacji podlegającej wpisowi stałemu, wniesionej przez adwokata reprezentującego stronę zwolnioną od kosztów sądowych w ułamkowej części, stosuje się przepis art. 17...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2022
Liczba tekstów: 4958