Monitor Prawniczy / Aktualności

Gospodarka nieruchomościami

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 25 ust. 3 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządca nieruchomości należącej do zasobu gminnego nie jest uprawniony do...

Przepadek towaru

Orzekając o przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru objętego zakazem przywozu na polski obszar celny (art. 77 § 1 lit. D w zw. z art. 72 § 2 Kodeksu celnego) sąd bierze pod uwagę stan prawny - w...

Aplikacja prokuratorska

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.4.2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Ustawa z 22.5.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa ma za zadanie wprowadzenie nowego uproszczonego trybu postępowania.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.6.2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonego, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby...

Skład orzekający

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

Opłaty

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4958