Monitor Prawniczy / Aktualności

Prawo upadłościowe i naprawcze

Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Parlamentu projekt ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Projekt przewiduje postępowanie naprawcze pod nadzorem sądu dla przedsiębiorców, którzy jeszcze...

Prawo do informacji członka spółdzielni

Zdaniem składu orzekającego przepisy InfPublU mają zastosowanie również do spółdzielni mieszkaniowych. Należą one bowiem do grupy podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne,...

Dostęp do informacji publicznej a prawa dziennikarza

NSA odrzucił skargę Redaktora Naczelnego „Informatora Lokalnego” w M. na pismo prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w S. w przedmiocie udostępnienia treści umowy. Skarżący wniósł skargę na podstawie...

Wzmocniona pozycja przedsiębiorcy

Ustawa z 23.5.2002 r. nowelizująca ustawę z 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 115, poz. 995) wzmacnia rolę przedsiębiorcy wobec organu koncesyjnego.

Premia gwarancyjna przy wykupie mieszkania

Ustawa z 27.7.2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 127,...

Kontrola dokumentów

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 16.5.2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800