Monitor Prawniczy / Aktualności

Księgi wieczyste

Rozporządzenie z 14.8.2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, rozporządzenie z 14.8.2003 r. w sprawie Centralnej...

Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z 22.5.2003 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Ustawa z 25.7.2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych odstępuje od procedury arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów związanych z ...

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

W sprawie o podział majątku wspólnego, obejmującego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, sąd wzywa właściwą gminę do udziału w sprawie, jeśli ma orzec o przyznaniu tego prawa jednemu z małżonków...

Podział majątku wspólnego

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego sąd, nakazując jednemu z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974