Monitor Prawniczy / Aktualności

Zgoda na rozwód

Wojciech J. występując w 1996 r. o rozwód wskazał, iż między nim a żoną doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia (miał on od kilku lat przyjaciółkę). Sąd I instancji orzekł rozwód, ale żona...

Ulga na wynajem

Zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zniesienia współwłasności nieruchomości, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, nie stanowiło przeszkody w nabyciu prawa do ulgi przewidzianej w...

Decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

Zgodnie z art. 142 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości orzeka starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w miastach...

Treść aktów prawa miejscowego

Rada Miejska podjęła w grudniu 1999 r. uchwałę w sprawie najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną. W uchwale tej upoważniła zarząd miasta do ustalenia stawek czynszu za lokale, a także...

Zmiana treści decyzji administracyjnej

NSA rozpoznał skargę na postanowienie Wojewody mazowieckiego utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza P., którym na podstawie art. 113 § 1 i 3 zmieniono decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i...

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W dniu 19.11.2002 r. odbyła się w Warszawie konferencja, zorganizowana przez Software - Konferencje, dotycząca ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, stanowiąca implementację...

Jednorodzajowość towarów

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Józefa M. na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego MAVER.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820