Monitor Prawniczy / Aktualności

Spółdzielnie mieszkaniowe

Ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do nowelizowanej ustawy wiele zmian. Przede wszystkim będzie istniała możliwość...

Rekompensaty za mienie zabużańskie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek RPO w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie.

Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów

W sprawie o zamówienie publiczne przed Sądem Okręgowym w Warszawie powstała wątpliwość czy przewidziana w art. 92a ustawy o zamówieniach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 664) skarga...

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

SN podjął uchwałę, w której stwierdził, iż uwzględnienie przez sąd żądania określonego w art. 33 ust. 3GospNierU powoduje rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Prawa nabyte z decyzji

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepisy art. 154 § 1 i 155 § 1 KPA charakteryzują rodzaj decyzji ostatecznych, do których odnoszą się, poprzez odwołanie się do pojęcia praw nabytych z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820