Monitor Prawniczy / Aktualności

Kuratorzy

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.12.2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich określa szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów...

Sąd Najwyższy

Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym wzmocniła rolę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Określa ono w regulaminie wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział spraw...

Sprzedaż konsumencka

Ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ma zastosowanie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy...

Nowelizacja prawa pracy

Od 1.1.2003 r. pracodawcy mają obowiązek finansowania tylko 33 dni choroby pracownika w roku. Od tej daty również obowiązuje przepis stanowiący o tym, iż w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności...

Wycena nieruchomości

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.11.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego stanowi, iż określanie wartości nieruchomości...

Kredyty mieszkaniowe

Ustawa z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820