Monitor Prawniczy / Aktualności

Błędny adres przesyłki a prawo do sądu

Uchybienie terminu do wniesienia skargi wynikające z błędnego zaadresowania przesyłki może zostać uznane za niezawinione przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji gdy doszło...

Nie nazwa a treść pisma decyduje o jego charakterze

Sąd nie może odrzucić pisma nazwanego zażaleniem, w sytuacji gdy właściwym środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna, jeśli pismo to spełnia warunki niezbędne do uznania go za skargę kasacyjną –...

Przywrócenie terminu z powodu kwarantanny

Poddanie się przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika dobrowolnej kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną w okresie świątecznym związanym z urlopami i utrudnieniem w dostępie do...

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Zażalenie na postanowienie o odmowie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenia rozpoznaje sąd II instancji (art. 394 § 1 w zw. z art. 3941a § 1 pkt 7 i art. 3941b KPC). Odpis wniosku o doręczenie...

Właściwość międzynarodowa sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że na rynku, na który wywierały wpływ praktyki antykonkurencyjne mające znamiona zmowy dotyczącej...

Sprzedaż zagranicznych leków

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że środek krajowy stanowiący transpozycję art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83 i uzależniający możliwość wydania pacjentowi produktu leczniczego, który nie uzyskał PDO, od okazania recepty...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850