Monitor Prawniczy / Aktualności

Adresat nakazu rozbiórki

Inwestor, który utracił tytuł prawny do nieruchomości objętej postępowaniem legalizacyjnym w wyniku zawartej umowy darowizny, w której ustanowiono na jego rzecz nieodpłatne i dożywotnie prawo...

Nieruchomości warszawskie

Posiadanie gruntu przez osobę uprawnioną, o której stanowi art. 7 ust. 1 dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy mogło być wywodzone np. z faktu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070