Monitor Prawniczy / Aktualności

Europejski nakaz dochodzeniowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. c) ENDD należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „organu wymiaru sprawiedliwości” i „organu wydającego” w rozumieniu tych przepisów obejmuje prokuratora...

Metoda obliczania wartości akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że w przypadku powstania odpowiedzialności państwa...

Jurysdykcja w sprawach umów konsumenckich

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że osoba fizyczna zamieszkała w państwie członkowskim, która, po pierwsze, zawarła ze spółką mającą siedzibę w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772