Monitor Prawniczy / Aktualności

Darowizna w gotówce a ulga podatkowa

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego darowizny dla osób najbliższych należy udokumentować dokonanie przekazania przez darczyńcę na rzecz obdarowanego środków pieniężnych dowodem...

Recydywa nie wyklucza dozoru elektronicznego

Sąd Najwyższy stwierdził, że recydywista, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie może uzyskać zgodę sądu na...

Ryzyko prania pieniędzy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 56 akapit pierwszy i art. 63 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie środkowi administracyjnemu, poprzez który właściwy organ państwa...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Reasumując TS orzekł, że art. 1 ust. 2 lit. l), art. 68 lit. l) i art. 69 ust. 5 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa...

Status przedsiębiorcy i konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli okaże się niemożliwe ustalenie w wymagany prawem sposób, w ramach całościowej oceny...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070