Monitor Prawniczy / Aktualności

Abuzywność klauzuli prorogacyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 25 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że w celu zakwestionowania jurysdykcji sądu do rozpoznania powództwa o odszkodowanie wytoczonego przeciwko...

Europejski nakaz dochodzeniowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. c) ENDD należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „organu wymiaru sprawiedliwości” i „organu wydającego” w rozumieniu tych przepisów obejmuje prokuratora...

Metoda obliczania wartości akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że w przypadku powstania odpowiedzialności państwa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4768