Monitor Prawniczy / Aktualności

Termin nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że jeżeli w wyniku działu spadku doszło do przyrostu mienia spadkobiercy w stosunku do nabytego uprzednio udziału spadkowego, to nastąpiło nabycie nieruchomości...

Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli ZUS

Wniesienie sprzeciwu w trybie art. 59 ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 162; dalej: PrPrzed), skutkuje wszczęciem postępowania mającym na celu ochronę praw...

Konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa

Trybunał orzekł, że art. 4 decyzji ramowej 2005/212 rozpatrywany w świetle art. 47 Karty praw podstawowych, należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu...

Wydalenie małoletniego bez opieki z UE

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie po wydaniu wobec małoletniego bez opieki decyzji...

Europejski nakaz aresztowania wydany przez polski sąd

TS orzekł, że wykładni art. 6 ust. 1 oraz art. 1 ust. 3 ENAD należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji, gdy wykonujący nakaz organ sądowy mający zadecydować o przekazaniu osoby, której dotyczy ENA,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772