Monitor Prawniczy / Aktualności

Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Jak przeprowadzić proces przygotowania inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej? Uwarunkowania procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora jak i organu samorządu terytorialnego

Nieautoryzowane transakcje

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 47 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, iż dostawca usług płatniczych płatnika jest zobowiązany przekazać temu płatnikowi informacje umożliwiające...

Ochrona danych osobowych w postępowaniu cywilnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 i 6 RODO należy interpretować w ten sposób, iż przy ocenie kwestii, czy należy nakazać przedstawienie dokumentu zawierającego dane osobowe, sąd krajowy jest zobowiązany...

Nieważność umowy frankowej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063