Monitor Prawniczy / Aktualności

Wydalenie obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, iż art. 20 i 21 TFUE oraz dyrektywę 2004/38 należy interpretować w ten sposób, że: 

Reklama zagranicznej apteki wysyłkowej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że dyrektywę 2001/83 należy interpretować w ten sposób, że nie ma ona zastosowania do uregulowania krajowego zakazującego aptece, która sprzedaje produkty lecznicze drogą wysyłkową,...

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14 pkt 6 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu przewidującemu obecność w organie kolegialnym właściwym do wydania...

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Nie tylko decyzja o pozwoleniu, ale i załączony do niej projekt budowlany stanowią informację publiczną. Jednak nie w każdym wypadku dana informacja stanowiąca formalnie informację publiczną może być...

Błędny adres przesyłki a prawo do sądu

Uchybienie terminu do wniesienia skargi wynikające z błędnego zaadresowania przesyłki może zostać uznane za niezawinione przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji gdy doszło...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836